Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap

Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap

EFS z flagą - strona.jpg


Tytuł projektu: Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest objęcie wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 60 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (30K/30M), a także złagodzenie problemu niewystarczającego metodycznego wsparcia dla grupy 20 opiekunów faktycznych (15K/5M) osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w  Katowicach, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego systemu, który uwzględni indywidualne potrzeby i możliwości wsparcia tych osób. Projekt ukierunkowany jest na zapewnienie czasowej opieki nad niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny w zastępstwie za opiekunów faktycznych, dzięki czemu ich opiekunowie zyskają możliwość i czas na załatwienie spraw własnych i na powrót do życia społecznego.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Okres realizacji projektu: II 2020r. - III 2022r. (wydłużony)

Wartość projektu / dofinansowanie:  Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 032 600,00 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 877 710,00 zł (85%), z budżetu państwa wynosi 82 608,00 zł (8%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 72 282,00 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości. 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice