Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice - Zielona Energia - etap I

Katowice - Zielona Energia - etap I

Tytuł: Katowice - Zielona Energia - etap I

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Wartość projektu: 472 351,92 zł

Wartość dofinansowania: 330 464,65 zł

Cel i opis projektu:

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii cieplnej w trzech obiektach: Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej “Dom Kilara”, Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki oraz Miejskim Domu Kultury Witosa.
Zakres projektu obejmuje: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynami energii cieplnej wraz z robotami towarzyszącymi, przeprowadzenie jednej kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz promocję projektu.
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną w trzech budynkach użyteczności publicznej oraz do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym. W konsekwencji doprowadzi to do zmniejszenia kosztów funkcjonowania i obsługi budynków użyteczności publicznej, co będzie realną odpowiedzią na coraz bardziej rosnące koszty energii elektrycznej uzyskiwanej w sposób konwencjonalny, głównie z węgla kamiennego.

Okres realizacji projektu: sierpień 2023 – grudzień 2024sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice