Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich

Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich


Tytuł projektu: 
Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego poprzez umożliwienie 90 uczniom (45K i 45M) kształcącym się w zawodach technik fotografii i multimediów, technik elektronik i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej w Technikum nr 12 w Katowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (ZSTIO nr 3) uczestnictwa w stażach u przedsiębiorców w okresie od 1.01.2024r. do 30.11.2026r. 

Każdy z uczestników będzie zobowiązany odbyć 150 godzin zegarowych stażu. 

Projekt zapewni uczniom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz nawiązanie kontaktów z pracodawcami. Poprzez staże z zakresu branży telekomunikacyjnej, elektronicznej oraz branży fotograficznej i audiowizualnej projekt dąży do podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz włączającego podejścia do edukacji, które przygotuje uczniów do efektywnego wejścia na rynek pracy. Projekt podniesie jakość kształcenia poprzez integrację teorii z praktyką. 
Uczniowie, którzy odbędą staże, będą mogli podzielić się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą w szkole, co wzbogaci proces kształcenia. 

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami wpłynie na lepsze dostosowanie programów nauczania do realnych potrzeb rynku pracy. 

Zaplanowane w projekcie działania mają na celu rozwiązanie problemu braku praktycznego doświadczenia zawodowego u uczniów. Odbycie staży umożliwi im rozwinięcie konkretnych umiejętności związanych z wybranym zawodem. Będą mieli możliwość uczenia się od doświadczonych pracowników i zdobywania praktycznej wiedzy, którą trudno pozyskać w szkolnym środowisku. To pozwoli uczniom na lepsze dostosowanie się do wymagań pracy w przyszłości. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie w rzeczywiste zadania, uczniowie będą mieli okazję praktycznie zastosować swoją wiedzę teoretyczną i rozwijać umiejętności praktyczne.

Okres realizacji projektu: 
2024.01.01 – 2026.11.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 432.168,75 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 367.343,43 zł
dofinansowanie z BP 5%: 21.608,44 zł
wkład własny Miasta 10%: 43.216,88 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice