Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach proj. zostanie objęty Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem proj. jest poprawa zdolności do zatrudnienia wśród uczniów kierunku Technik elektronik oraz Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej poprzez podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 02.XI.2020-30.06.2022r. W ramach projektu 30 uczniów (30M) ZSTiO nr 3 w Katowicach będzie mogło skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów doskonalających/kwalifikacyjnych lub staży uczniowskich. Ponadto, 4 nauczycieli zawodu (1K,3M) skorzysta ze wsparcia w postaci kursów doskonalających/kwalifikacyjnych (instruktorskich) oraz dodatkowo zostanie doposażona pracownia do praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 12, tak by odzwierciedlała naturalne warunki pracy, dzięki czemu wzrośnie jakość oraz efektywność nauczania w placówce.

Okres realizacji projektu: IV kw. 2020r. - II kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 369 727,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 351 241,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice