Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności

Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnej oferty zajęć edukacyjnych i wzrost pozycji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach na rynku edukacyjnym. Przewidziane w projekcie działania (praktyki i staże dla uczniów) miały na celu zwiększenie efektywności zajęć oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2016r. - III kw. 2018r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 203 834,01 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 193 642,31 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%), a budżet miasta Katowice wynosi 10 191,70 zł.
 
Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.

 
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice