Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach

Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach


Tytuł:  Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach.

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa X Fundusze Europejskie na Transformację.

Działanie: 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Źródło finansowania: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wartość projektu: 25 213 327,31 zł. 
Wartość dofinansowania (85%): 21 431 328,22 zł. 

Cel i opis projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego ZSTiO nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach na obszarze Subregionu Centralnego poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia zawodowego w branżach inteligentnych specjalizacji i zawodach poszukiwanych na regionalnym i krajowym rynku pracy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- Budowę nowego budynku szkoły z pracowniami i salami techniczno-zawodowymi, na parterze: sala komputerowa, trzy sale do nauki języka zawodowego oraz innych przedmiotów zawodowych, na pierwszym piętrze: pracownia do montażu dźwięku i nagrywania wywiadów, sala audiowizualna, pracownia fotograficzna z zapleczem. Na ostatniej kondygnacji utworzony będzie "zielony taras" – jako przestrzeń zarówno do prowadzenia zajęć z młodzieżą (fotografia plenerowa) jak i możliwość instalacji szkolnej pasieki, którą z powodzeniem prowadzi szkoła od kilku lat. Wykonana zostanie również "zielona ściana" budynku.

- Remont pracowni zawodowych w istniejącym budynku szkoły i ich adaptację do nowej koncepcji szkoły. Na parterze: utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektronik i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej z rozszerzoną bazą dydaktyczną, na I piętrze: utworzenie pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimediów, wyposażonej w sprzęt do nauki optyki i procesów fotochemicznych.  

Nowo powstała infrastruktura edukacyjna posłuży kształceniu zawodowemu w zawodach: Technik Fotografii i Multimediów, Technik Elektronik, Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej.

Okres realizacji projektu:  2022-05-02 - 2027-12-31.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice