Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE

Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE

eve log.jpg


Tytuł projektu: Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE

Źródło finansowania: EFRR, Program URBACT II

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:
653 752,61 euro/440 730,43 euro/7 222,35 euro

Czas trwania: lipiec 2010r. - grudzień 2012r.

                          III Faza 1.12.2013r. - 31.03.2015r.

Opis projektu: Projekt skupiał się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przodownictwu technicznemu" dla miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Inicjatywy miejskie pobudzające sektor publiczny i prywatny do użytkowania samochodów elektrycznych przyczyniły się do uczynienia powietrza bardziej czystym jak również, poprzez stworzenie "flotylli'" samochodów elektrycznych, do uczynienia miasta bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym. Partnerzy projektu EVUE wymienili się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań kluczowych problemów związanych z w/w zagadnieniem, takich jak opór społeczny, brak niezbędnej infrastruktury, szybki rozwój technologii oraz przestarzałe modele ekonomiczne.


Rezultatem projektu jest Lokalny Plan Działania dający wskazówki, jak rozwiązać przedstawione przez każdego problemy. Każdy z partnerów wskazał przykłady dobrych praktyk, tzn. zrealizowanych lub realizowanych projektów na wskazanych przez siebie obszarach, które mogą być przykładami dla innych partnerów. Każdy z partnerów opracował również studium przypadków, dla projektów którymi zajmował się w ramach realizacji projektu. Sporządzone opracowania są rekomendowane różnym szczeblom decyzyjnym w UE, przy uchwalaniu przepisów prawa adekwatnych dla problematyki projektu.
Liderem projektu był Westminster City Council z Wielkiej Brytanii. Pozostali partnerzy projektu to miasta Lizbona oraz Beja z Portugalii, Madryt, Frankfurt, Oslo, Sztokholm, Suceava z Rumunii, Zografou z Grecji oraz Miasto Katowice.

Faza III  projektu EVUE była kontynuację działań podjętych w I etapie. W ramach III fazy powstała Nota Doradcza będąca regulacjami prawnymi dotyczącymi indywidualnego i zbiorowego elektrycznego transportu miejskiego.

eve1.jpg

eve2.jpg


eve3.JPG


Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej projektu EVUE


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice