Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego

​​logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost  jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego. 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii/ Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest oświetlenie wybranych miejsc szczególnie niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice, gdzie nie ma możliwości  postawienia słupów zasilanych z tradycyjnej linii kablowej, za pomocą oświetlenia hybrydowego wyposażonego w oprawę  oświetleniową z diodami LED, panele  fotowoltaiczne przetwarzające energię  słoneczną na energię elektryczną do zasilania oprawy LED, akumulatory żelowe, mikroturbinę wiatrową umieszczoną  na wierzchołku słupa.

Okres realizacji projektu: III  kw. 2017r. – IV kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 933 031,81 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 705 986,89 zł (85%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 227 044,92 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice