Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwaprzestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu stero

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwaprzestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu stero

logotyp EFRR 2017.JPG
Tytuł projektu: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, 
wzrost  jakości życia i bezpieczeństwaprzestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji. 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4 .5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest  wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych zabudowanych na słupach metalowych lub betonowych, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na nowe oprawy typu LED. Istniejące oprawy powodują znaczne koszty nie tylko dostawy energii elektrycznej do lamp, ale również wysokie koszty ich eksploatacji i konserwacji. Dodatkowo w ramach projektu zainstalowany zostanie system sterowania światłem i inteligentnej integracji służący do zarządzania oświetleniem, który jako kompleksowe rozwiązanie wspomagające służyć będzie do utrzymania oświetlenia w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagać je w zakresie detekcji uszkodzeń jak i przygotowania logistycznego do ich usunięcia. Rozwiązanie pozwala również na zarządzanie zużyciem energii, optymalne dopasowanie ilości światła do danego miejsca, pory nocy oraz warunków atmosferycznych. 

Okres realizacji projektu: III kw. 2014r. – IV kw. 2018​r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 17 595 964,29 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi  14 956 569,64 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 2 639 394,65 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony, w okresie trwałości.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice