Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Dla sześcioletniego asa najlepsza pierwsza klasa

Dla sześcioletniego asa najlepsza pierwsza klasa

 

2_wsz.jpg 

Dla sześcioletniego asa najlepsza pierwsza klasa

 
Katowickie szkoły podstawowe są gotowe na przyjęcie sześcioletnich dzieci do pierwszej klasy. Również maluchy realizujące przez dwa lata obowiązek przedszkolny są w większości przygotowane do rozpoczęcia edukacji w szkole, zgodnie z często powtarzanym hasłem: „Jestem za duży na przedszkole, świetnie poradzę sobie w szkole".

- Zachęcamy rodziców dzieci sześcioletnich do skorzystania z dni otwartych, pikników rodzinnych i imprez organizowanych dla rodziców i dzieci w szkołach podstawowych - mówi Marzena Szuba, Wiceprezydent Miasta Katowice. Rodzice mogą spotkać się wówczas nie tylko z dyrektorem szkoły, ale przede wszystkim z potencjalnym wychowawcą swojego dziecka oraz z pedagogiem szkolnym. Podobnie jak w latach ubiegłych we wszystkich szkołach podstawowych odbędą się zajęcia dla dzieci sześcioletnich. Dziecko nie tylko będzie mogło wtedy poznać swoją „panią", ale zobaczy przyszłą klasę, świetlicę, salę gimnastyczną, salę zabaw i inne ciekawe pomieszczenia szkolne, z których w roku szkolnym 2016/17 będzie mogło korzystać. Przede wszystkim jednak spotka się ze starszymi koleżankami i kolegami, również z tymi, którzy rozpoczęli naukę jako sześciolatki, i bezpośrednio od nich dowie się: „jak jest"- dodaje Grażyna Burek, pełnomocnik prezydenta ds. polityki edukacyjnej

Szkoły samorządowe posiadają sale i place zabaw dla klas I–III. Wyposażenie sal lekcyjnych jest dostosowane do wieku dzieci oraz do realizowanej w nauczaniu początkowym podstawy programowej. Nauczyciele nauczania początkowego zostali przeszkoleni w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej.

Należy podkreślić, że dziecko, które idzie do klasy pierwszej, nie musi wykazać się umiejętnością pisania, czytania i liczenia, gdyż tego nauczy się w szkole. Dziecko ma posiadać w pewien sposób wykształcone kompetencje społeczne i być otwarte na otaczającą je rzeczywistość, co jest raczej w wieku sześciu lat procesem naturalnym.

Ważnym argumentem dla rodziców, którzy rozważają możliwość wysłania sześciolatka do szkoły,  może być fakt, że godziny pracy świetlic szkolnych są dostosowane do ich potrzeb, a zajęcia świetlicowe mają za zadanie między innymi rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz kompetencji społecznych i kontaktów interpersonalnych. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej jest bezpłatny. Dzieci w szkole mogą też zjeść obiad. Wszystkie szkoły samorządowe współpracują z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a zatem również i w tym zakresie rodzic i dziecko mogą uzyskać w szkole wszechstronną pomoc i opiekę.

do szkoły.pptx

Planowane działania promocyjne – szkoły w dzielnicach:  CO, GDZIE, KIEDY?

Planowane działania promocyjne

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice