Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych

Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych

logo rpo k-ce otwarte.jpg


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby​


Tytuł projektu: Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych

Program/priorytet/działanie/poddziałanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet IV - Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
Projekt Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego- kronik szkolnych polegał na digitalizacji (ucyfrowieniu) starych kronik szkolnych oraz ich prezentacji w internecie w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej w ramach kolekcji Dziedzictwo Kulturowe. Kroniki, których dotyczył projekt w chwili obecnej znajdują się w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie Miasta Katowice. Część z nich należy do zbiorów Muzeum Historii Katowic, które znajduje się przy ul. Szafranka 9 w Katowicach. Łącznie jest to 16 lokalizacji w obrębie całego Miasta.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
319 368,49 zł / 271 463,21 zł / 47 905,28zł

Głównym celem projektu było zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych kronik szkolnych z katowickich szkół oraz zwiększenie dostępu do tych zasobów. Kroniki, które były przedmiotem projektu pochodzą ze szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Miasta Katowice. 3 z 29 kronik znajdują się obecnie w Muzeum Historii Katowic. Realizacja projektu zwiększyła dostęp do zasobów, które miały formę tradycyjną, formę, która ograniczała możliwość zapoznania się z zawartością kronik ze względu na ich wiek, rzadkie udostępnianie, formę przekazu (ręczne, nieczytelne pismo) a także XIX wieczny język niemiecki, w którym część ksiąg jest zapisana. W pełni zrealizowane zadanie jest wsparciem dla działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Pozwoliło ono również posiąść wiedzę na temat zmian społeczno- gospodarczych, które nastąpiły w ostatnich wiekach na terenie Górnego Śląska. Działanie to miało charakter ochronny i pielęgnacyjny w stosunku do dziedzictwa kulturowego, lokalnych obyczajów i historii regionu Śląska.

Łącznie kroniki mają 6 060 stron, z czego 1 564 stron napisana jest w języku niemieckim a pozostałe w języku polskim. Najstarsze kroniki powstały w 1810 r. zaś najmłodsze opisują wydarzenia z 1971 roku.

Projekt był wspólnie realizowany przez Miasto Katowice, które było liderem Projektu oraz przez Związek Górnośląski będący partnerem projektu.

Okres realizacji: październik 2009 - wrzesień 2010

Stan realizacji: zakończony.


Kronika ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach Podlesiu

27.jpg

Skaner służący do digitalizowania zabytkowych kronik szkolnych​

28.jpg

Informacje o projekcie można znaleźć również na stronie internetowej Związku Górnośląskiego oraz Śląskiej ​Biblioteki Cyfrowej​

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice