Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

logotyp EFRR 2017.JPG
Tytuł projektu: Digitalizacja wybranych 
zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Śląskie / Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest digitalizacja wybranych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Katowice. Digitalizacją zostaną objęte protokoły posiedzeń oraz dotychczas nie publikowane uchwały Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973 do 1990 oraz wybrane, najciekawsze fragmenty dokumentacji obiektów budowlanych z terenu Miasta Katowice pochodzących począwszy od XIX wieku do chwili obecnej. Zdigitalizowane zasoby zostaną udostępnione użytkownikom za pośrednictwem strony www Urzędu Miasta Katowice oraz aplikacji mobilnej, bez ograniczeń i bez pobierania opłat. Ilość zasobów do digitalizacji wyniesie łącznie 782 dokumenty o liczbie 8885 stron, w tym: 215 stron projektów budowlanych, 4 plany/mapy oraz 8 666 stron protokołów i uchwał Miejskiej Rady Narodowej.

Okres realizacji projektu: III kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  162 624,21 zł. Wartość dofinansowania wynosi 138 230,57 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 24 393,64 zł.

Stan realizacji: Projekt został zrealizowany​. Projekt jest na etapie rozliczenia końcowego.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice