logotyp EFRR 2017.JPG
Tytuł projektu: Digitalizacja wybranych 
zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Śląskie / Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest digitalizacja wybranych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Katowice. Digitalizacją zostaną objęte protokoły posiedzeń oraz dotychczas nie publikowane uchwały Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973 do 1990 oraz wybrane, najciekawsze fragmenty dokumentacji obiektów budowlanych z terenu Miasta Katowice pochodzących począwszy od XIX wieku do chwili obecnej. Zdigitalizowane zasoby zostaną udostępnione użytkownikom za pośrednictwem strony www Urzędu Miasta Katowice oraz aplikacji mobilnej, bez ograniczeń i bez pobierania opłat. Ilość zasobów do digitalizacji wyniesie łącznie 782 dokumenty o liczbie 8885 stron, w tym: 215 stron projektów budowlanych, 4 plany/mapy oraz 8 666 stron protokołów i uchwał Miejskiej Rady Narodowej.

Okres realizacji projektu: III kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  162 624,21 zł. Wartość dofinansowania wynosi 138 230,57 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 24 393,64 zł.

Stan realizacji: Zakończył się pierwszy etap projektu, w ramach którego zostały zeskanowane wszystkie dokumenty Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z lat 1973 – 1990 (protokoły i uchwały).Obecnie trwają prace nad:

  • konwertowaniem zeskanowanych materiałów do formatów umożliwiających sprawne i szybkie działanie w aplikacji mobilnej,
  • opracowaniem koncepcji aplikacji mobilnej,
  • przygotowaniem szablonów strony WWW i aplikacji mobilnej.
W pracowni Archiwum przy ul. Francuskiej 70 umieszczono tablicę informacyjno – pamiątkowej projektu.
W najbliższych miesiącach będzie realizowany drugi etap projektu, w ramach którego, zostaną zeskanowane najcenniejsze i najciekawsze dokumenty dotyczące budynków znajdujących się na terenie Katowic.
Archiwiści z Archiwum Urzędu Miasta wytypowali ponad 40 obiektów, których akta budowlane znajdują się w Archiwum. Wśród nich są sztandarowe katowickie budowle jak Spodek czy Pomnik Powstańców Śląskich, ale też kamienice pochodzące z XIX i XX wieku, wieżowce „kukurydze” oraz obiekty sakralne.
Obecnie trwają prace nad oczyszczeniem i opisaniem każdego z dokumentów. Następnie zostaną one zeskanowane i udostępnione w internecie na specjalnym portalu internetowym i w aplikacji mobilnej podobnie jak dokumenty Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach z lat 1973 – 1990

Planowany termin zakończenia projektu, uruchomienia portalu internetowego i aplikacji to czerwiec 2017 r.

1.jpg 

3.jpg 


4.jpg 

5.jpg 


8.jpg