Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic

Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic

logotyp EFRR 2017.JPG
Tytuł projektu: Digitalizacja oraz udostępnienie on-line 
zbiorów Muzeum Historii Katowic.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Śląskie / Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – konkurs.

Opis projektu: Projekt zakłada utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów oraz pełną digitalizację wybranych obiektów muzealnych w celu udostępnienia ich on-line. Digitalizacja muzealiów będzie odbywać się zgodnie z definicją przyjętą przez Międzymuzealną Grupę do Spraw Digitalizacji „DigiMuz”. Postać cyfrowa zostanie nadana wizerunkom muzealiów oraz ich danym opisowym. Wszystkie pliki zapisywane będą w formatach bezstratnych oraz JPG. Będą to zarówno obiekty 2D jak i 3D. W celu prawidłowego zabezpieczenia materiału cyfrowego zakupiona zostanie macierz dyskowa, przeznaczona wyłącznie do archiwizowania dokumentacji wizualnej. Udostępnienie i popularyzacja zasobów kultury w Internecie stanowi podstawowy cel projektu digitalizacji. Informacje o obiektach będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem strony internetowej Muzeum. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności e-usług publicznych.

Okres realizacji projektu: IV kw. 2016r. – II kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota  1 370 000,00zł. Wartość dofinansowania wynosi 1 164 500,00. Wkład własny miasta Katowice wynosi 205 500,00zł.

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice