Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

cyfrowa polska.png

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Tytuł projektu: Cyfrowa Gmina

 
Program/oś priorytetowa/działanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020/Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU/ Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
   
Opis projektu:  

Przedmiotem projektu jest :
- zakup  laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, zakup interaktywnych  monitorów dotykowych i modernizacja sieci LAN z dostępem do Internetu w Zespole Szkół nr 3 w Katowicach, 
- zakup urządzenia służącego do zbierania i przetwarzania danych z innych urządzeń i narzędzi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz udział w szkoleniu w zakresie cyberbezpieczeństwa dla  450 pracowników Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,
- przeprowadzenie  audytu cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta Katowice. 
Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w  szkolnictwie i administracji publicznej, spowodowaną pandemią COVID-19 i ma na celu  wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Okres realizacji rzeczowej projektu: II kw. 2022 - IV kw. 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 100.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych). 

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice