Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III

​​

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


 
Tytuł projektu: Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III

Źródło finansowania:
EFRR, RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny miasta:
1 156 630,02 zł/983 135,51 zł/173 494,51 zł ​​

Czas trwania:
grudzień 2013 - kwiecień 2015

Opis projektu: Projekt polegał na rozbudowie infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Miasta Katowice poprzez zaprojektowanie, wybudowanie i zainstalowanie sieci kratowej umożliwiającej bezprzewodowy i ograniczony dostęp do Internetu w ścisłym centrum Miasta. Realizacja sieci szerokopasmowej polegała na:
  • instalacji i konfiguracji pięciu linków radiowych 5,8 GHz;
  •  instalacji i wstępnej konfiguracji systemu dostępowego WiFi MESH;
  •  instalacji i konfiguracji pozostałych urządzeń sieciowych wraz z uruchomieniem całej zrealizowanej kratowej sieci WiFi.
Bezprzewodowa sieć kratowa WiFi pozwoliła na pokrycie sygnałem radiowym o częstotliwości 2,400 GHz do 2,483 GHz obszaru centrum Katowic w następujących rejonach ulic: Plac Wolności, 3 Maja (całość), Rynek, Aleja Korfantego od Ronda do Spodka, Stawowa (całość), Mariacka (całość), Plac przy ul. Sokolskiej od strony EMPIK-u, Plac przed budynkiem EMPIK-u od strony ulicy Stawowej, Plac Szewczyka, Ulica Staromiejska (całość), ulica Dworcowa od strony ulicy Św. Jana do ulicy Dyrekcyjnej, Plac Andrzeja, Plac Miarki.

Stan realizacji: Projekt rzeczowo zakończony i rozliczony.

111111111.jpg222222.jpg33333.jpg


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice