Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap II

Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap II


 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 
Tytuł projektu: Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap II


Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny miasta:
552 207,27 zł/ 430 748,12 zł/ 121 459,15 zł

Czas trwania: lipiec 2012 – czerwiec 2013

Opis projektu: W ramach projektu rozbudowano infrastrukturę służącą do korzystania z elektronicznych usług administracji publicznej na terenie Katowic. Utworzono 10 nowych telecentrów (w tym zmodernizowano pomieszczenia dla jednego z nich), które zlokalizowane zostały w 10 jednostkach podległych Miastu Katowice, tj.:
- w Miejskich Bibliotekach Publicznych (w filiach nr: 6, 7, 11, 15, 23, 27 i 30);
- w Miejskim Domu Kultury „Południe” przy ul. Stellera 4,
- w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strzelców Bytomskich 33,
- w Pałacu Młodzieży.
Telecentra czynne są w godzinach pracy jednostek, w których są zlokalizowane.

Ponadto zakupiono i zainstalowano 5 „Furtek internetowych” (urzędomatów), które zlokalizowane są w 4 największych centrach handlowych na terenie Katowic (tj. Silesia City Center, 3Stawy, Dąbrówka, Auchan) oraz w głównej siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4. Urzędomaty zlokalizowane w centrach handlowych dostępne są w godzinach pracy obiektów, natomiast urządzenie znajdujące się w siedzibie UMK czynne jest także poza godzinami pracy Urzędu.

W urzędomatach można przygotować wniosek lub podanie i następnie przesłać elektronicznie do urzędu za pomocą platformy SEKAP lub wydrukować, podpisać własnoręcznie i złożyć w urzędomacie. Takie wnioski lub podania traktowane są na równi ze złożonymi w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice i nadawany jest im niezwłocznie bieg sprawy. W taki sam sposób możliwe jest również złożenie za pomocą urzędomatu podania lub wniosku przygotowanego wcześniej w domu.

Pod pojęciem „Furtki internetowej" rozumie się infokiosk (infomat) składający się z komputera w obudowie, wyposażony w ekran dotykowy, klawiaturę z urządzeniem wskazującym, skaner rolkowy A4 przyjmujący dokumenty, drukarkę A4 do druku potwierdzeń, czytnik kart elektronicznych do składania podpisu elektronicznego oraz dostęp do Internetu.

Projekt stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych w ramach projektu "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej" zrealizowanego w 2006r.

Stan realizacji: Projekt został zrealizowany i rozliczony i znajduje się w okresie trwałości projektu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice