Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spotRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby​


Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot


Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

Całkowity koszt projektu: 27 278 497,50 zł;

Koszt Miasta Katowice: 698 500, 00 zł, w tym:
wkład własny w wysokości 15 % - 104 775,00 zł
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 % - 593 725,00 zł.

Okres realizacji :
czerwiec 2010 r. - wrzesień 2014 r. 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do powstania m.in. usług dla administracji publicznej wspierających budowę społeczeństwa informacyjnego, wpłynie na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania oraz przyspieszy i ułatwi obsługę mieszkańców.
W projekcie uczestniczy 14 gmin województwa śląskiego obok Katowic są to: Bieruń, Pilchowice, Świętochłowice, Chorzów, Chełm Śląski, Ornontowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Wielowieś, Siemianowice Śląskie, Bytom oraz Gliwice jako Lider Projektu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice