Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach

Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) w Katowicach

logo rpo k-ce otwarte.jpg


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX)

w Katowicach


​​​Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego


Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:

1 710 181.36 zł/ 1 206 241.58 zł/ 503 939.78 zł

Opis projektu: Przedmiotem projektu była budowa radiowej sieci teleinformatycznej w paśmie 3.600- 3.800 MHz w technologii WiMAX oraz wykonanie 12 punktów hot spot na terenie Miasta Katowice. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie 3 stacji bazowych, 8 punktów hot spot oraz podłączenie 3 jednostek miejskich do szerokopasmowego internetu.

Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do szerokopasmowego, bezpiecznego Internetu na terenie Miasta Katowice poprzez budowę ogólnodostępnych punktów hotspot na terenie miasta oraz budowę sieci radiowej na potrzeby Miasta.

Cele pośrednie to:

​​​​​-zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno– komunikacyjnych przez mieszkańców miasta,

-zwiększenie bezpieczeństwa w mieści dzięki wykorzystaniu sieci na potrzeby monitoringu miasta,

-wzrost sprawności zarządzania miastem, dzięki wykorzystaniu sieci m.in. na potrzeby zbierania danych telemetrycznych czy sterowania ruchem w mieście,

-zwiększenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki miejskie, - poprawa jakości życia mieszkańców miasta,

-wzrost konkurencyjności miasta w skali województwa i kraju.

Wybudowano 3 stacje bazowe WiMAX, z którymi łączy się 15 stacji dostępowych WiMAX, do których podłączono 8 hotspotów WiFi. Dodatkowo 4 punkty WiFi zostaną zainstalowane na terenach po kopalnii Katowice w obrębie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego, budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budowy Muzeum Śląskiego oraz ​parku w Bogucicach po zakończeniu budowy wymienionych inwestycji.
Poprzez stacje dostępowe WiMAX przyłączono również do sieci Szkołę Podstawową nr 21, Budynek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Dąbrówce oraz biura campingu MOSiR w Dolinie Trzech Stawów. 

Realizacja wpłynęła na podwyższenie jakości życia mieszkańców, dla których bezprzewodowy, bezpłatny internet jest teraz bardziej dostępny. W dłuższej perspektywie czasu zmniejszą się koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy jej efektywność co znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie spraw załatwianych wyłącznie drogą elektroniczną.
Monitoring realizowany w oparciu o system WiMAX będzie uzupełniał system istniejących kamer zrealizowany w technologii przewodowej w szczególności poprzez instalowanie kamer podłączonych do Access Pointów w miejscach oraz na samochodach Straży Miejskiej.
Rezultaty projektu funkcjonują zgodnie z zasadą otwartego dostępu. Zbudowane punkty Hot spot są powszechnie dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników.

Więcej informacji znajduje się na na stronie projektu

Okres realizacji: styczeń 2010 - maj 2011

Stan realizacji: zakończony.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice