Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL, Priorytet V Środowisko, działanie 5.2 Gospodarka odpadami

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:

12 417 730,95 zł /8 546 058,10 zł /3 871 672,85 zł

Czas trwania:
październik 2010 – lipiec 2013

Opis projektu:
Projekt polega na budowie nowej linii technologicznej do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach. Projektowana linia zostanie zainstalowana w nowej hali, która będzie funkcjonalnie i komunikacyjnie połączona z istniejącą halą technologiczną. W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in. następujące zadania: wykonanie i montaż instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, budowa nowej hali, wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej i środowiskowej, wykonanie referencyjnego monitoringu spalin, roboty adaptacyjno – budowlane, przygotowanie terenu, nadzór projektu oraz promocje projektu.

Stan realizacji:
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana; realizacja rzeczowa rozpoczęła się w listopadzie 2010r.

 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice