Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap

Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap

EFS kolor poziom.jpg


Projekt pn. Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - I etap
 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.
 
Opis projektu: 
Celem projektu jest poprawa w okresie od marca 2018 do grudnia 2020 roku funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób (w tym 33 mężczyzn i 63 kobiet) zagrożonych ubóstwem, zamieszkujących dzielnicę Katowice – Bogucice, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.
 
Okres realizacji projektu: 1.03.2018r. – 31.12.2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 565 915,78 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 401 082,54 (85%), z budżetu państwa wynosi 164 833,24 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 82 416,62 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

 sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice