Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Bezpieczne wakacje 2016

Bezpieczne wakacje 2016


Szanowni PaństwoDyrektorzy

Jednostek Oświatowych

w Katowicach


W związku ze zbliżającym się okresem letnich wakacji, wojewoda śląski podjął inicjatywę mającą na celu skoordynowanie działań służb, inspekcji i straży województwa śląskiego dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Działania pn. „Bezpieczne wakacje 2016" rozpoczną się 24 czerwca 2016 r. (godz. 8:00) i prowadzone będą do 1 września 2016 r. (godz. 8:00).

Mając na uwadze Państwa wsparcie w poprzednio prowadzonych akcjach,
zwracam się z prośbą o zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży
pozostającej w miejscu zamieszkania.

W szczególności proszę Państwa o:

  • kontrolowanie miejsc i obiektów, w których organizowany jest wypoczynek dzieci
    i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportu i rekreacji (place zabaw, boiska, itp.),
  • prowadzenie działań edukacyjnych, ukierunkowanych na propagowanie wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku (szczególnie wypoczynku nad wodą),
  • organizowanie wypoczynku w szkołach, przedszkolach i świetlicach,
  • włączenie do akcji straży miejskich i gminnych,
  • zapewnienie gotowości służb dyżurnych (PCZK) do reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji letniego wypoczynku.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, proszę o:

  • przeprowadzenie przeglądu miejsc kąpieli strzeżonych i niestrzeżonych, jak również tych, na których wprowadzono zakaz kąpieli,
  • informowanie zarządzających obszarami wodnymi o obowiązku przestrzegania wymagań dotyczących minimalnej liczby ratowników wodnych, zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Podczas przeglądu miejsc kąpieli, proszę o zwrócenie uwagi na wymogi dotyczące właściwego oznaczenia miejsc niebezpiecznych i objętych zakazem kąpieli.Na potrzeby akcji uruchomiony zostanie telefon interwencyjny o nr (32) 20 77 077, na który przyjmowane będą zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku.

Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie zamieszczony baner promujący akcję „Bezpieczne wakacje 2016", z podstroną zawierającą m.in. informacje o koordynatorach akcji oraz miejscach kontroli autokarów przedwyjazdem na wypoczynek.

Jednocześnie przypominam, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym: https://wypoczynek.men.gov.pl/ dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia, proszę kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod tel. nr (32) 20-77-267.                                                                      

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice