Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości

Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości​Tytuł projektu: 
Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację
Działanie: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu

Cel i opis projektu: 
Celem projekt jest rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu w Zespole Szkół Poligraficzno- Mechanicznych w Katowicach poprzez stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych i doposażonych pracowniach dydaktycznych, wsparcie 240 uczniów (76 K, 164 M) udziałem w kursach i/lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu (4 K, 8M) w postaci szkoleń, w okresie od 1 lutego 2024r. do 30 czerwca 2026r.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, kształcący się na kierunkach:
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik procesów drukowania
- technik reklamy
- technik informatyk
- technik mechatronik.

Okres realizacji projektu: 
2024.02.01 - 2026.06.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 3.641.294,45 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 90%: 3.277.165,00 zł
dofinansowanie z BP 10%:   364.129,45 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice