Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

​​logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest modernizacja przestrzeni pracowni do rejestracji obrazu(studio fotograficzne), wyposażenie ciemni fotograficznej, pracowni obróbki obrazu, pracowni komputerowych technik multimedialnych, remont pomieszczenia atelier fotograficznego wraz z zapleczem ciemni oraz przebudową jednej sali z przeznaczeniem na pracownię malarską i studio portretu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach.

Okres realizacji projektu: II kw. 2017r. - III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie:  Całkowita wartość projektu to 1 314 000,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 868 948,77zł  (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wyniósł 445 051,23 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice