Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”

​​logotyp EFRR.jfif

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie”.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4 .5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest  rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. W tym celu niezbędne jest znaczące zwiększenie wykorzystania potencjału infrastruktury tramwajowej, przebudowywanej w ramach odrębnego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych na tramwaj w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z wschodniej części subregionu planowane jest zapewnienie przesiadek pomiędzy komunikacją autobusową i tramwajową oraz przesiadek z komunikacji indywidualnej na tramwaj i uzyskanie funkcji Park&Ride.

Okres rzeczowej realizacji projektu:  IV kw. 2017r. - IV kw. 2020r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 97 014 981,77 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 53 151 590,38 zł.

Stan realizacji: ​Projekt zakończony i rozliczony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice