Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby


3. Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna; Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
550 000,00 zł/ 467 500,00 zł (85%)/82 500,00 zł.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa boiska do piłki nożnej mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 67 w Katowicach.

Czas trwania:
czerwiec – październik 2008

Stan realizacji: Projekt złożony - oceniony pozytywnie - znajduje się na liście rezerwowej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice