Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Żłobek szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodowa rodziców – etap II

Żłobek szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodowa rodziców – etap II

EFS z flagą.jpg


Tytuł projektu: Żłobek szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodowa rodziców – etap II


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / Poddziałanie: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Opis projektu:
Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie 102 nowych miejsc Żłobka Miejskiego w I kwartale 2018r. oraz uruchomienie możliwości otrzymania wsparcia w formie sprawowania opieki przez nianię dla 50 dzieci do 3 roku życia w II kwartale 2018r. Projekt zakłada utworzenie nowego oddziału Żłobka Miejskiego (42 miejsca) przy  Al.B.Krzywoustego 9 (Os.Tysiąclecia) oraz wyposażenie nowo wybudowanego przez Miasto Katowice oddziału Żłobka Miejskiego przy ul.Boya-Żeleńskiego 30 (60 miejsc) przy zapewnieniu wysokiej jakości usług opiekuńczych w tych placówkach.

Okres realizacji projektu: IX 2017r. – VIII 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt został złożony na kwotę 4 415 724,26 zł, wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 3 885 837,35 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%), a budżet miasta Katowice wynosi 529 886,91 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice