Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

EFS kolor poziom.jpg Tytuł projektu: Żłobek szansą n​a rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców.


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / Poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług​ opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.
 
Opis projektu: Celem głównym projektu było​ zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 r.ż. w mieście Katowice i wyrównywanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych 140 nowych miejsc Żłobka Miejskiego w II kwartale 2016 r. Grupę docelową stanowiło 316 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 3 r.ż. Projekt zakładał adaptację pomieszczeń po Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Marcinkowskiego 13 w celu utworzenia w nich oddziału Żłobka Miejskiego (50 miejsc) i po Miejskim Przedszkolu nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15 w celu rozbudowania oddziału Żłobka Miejskiego (90 miejsc) oraz zapewnienia w nowych oddziałach wysokiej jakości usług opiekuńczych. 
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2015r. – IV kw. 2017r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 4 297 666,06 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 3 781 946,13 (88%, w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 12% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.

 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice