Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

śląskie samorządy - logotyp projektu.jpg

Tytuł projektu: Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy/ Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Opis projektu:
Miasto Katowice jest uczestnikiem projektu pn."Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" w ramach którego realizowane są następujące Zadania (zgodnie z umową w sprawie uczestnictwa JST w ww. projekcie - POWER 2.18, Beneficjent - Euro Innowacje Sp. z o.o.): 
ZADANIE 1 Szkolenia dla 80 pracowników samorządowych 40 JST; 
ZADANIE 2 Przegląd procedur związanych z obsługa klienta w 40 urzędach administracji publicznej  
o ETAP I Usługi doradcze w zakresie dokonania przeglądu procedur związanych z obsługą klienta 
o ETAP II Zakup drobnych usprawnień dla 40 JST w celu zapewnienia jak największej dostępności urzędów, zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach w ramach Etapu I; 
ZADANIE 3 Szkolenia dla 80 koordynatorów w 40 jednostkach administracji publicznej.

Okres realizacji projektu: od 02 marca 2021r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Miasto Katowice (uczestnik Projektu) nie ponosi odpłatności z tytułu udziału w działaniach projektowych. 

Stan realizacji: Podpisana umowa uczestnictwa Miasta Katowice z Beneficjentem Projektu Euro Innowacje sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Garbary 100/11.

Realizator projektu: 
Beneficjentem Projektu jest Euro Innowacje sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Garbary 100/11.
 


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice