Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Śląska Szkoła Ćwiczeń

Śląska Szkoła Ćwiczeń

logotyp do projektu śląska szkoła ćwiczeń.png

Tytuł projektu: Śląska Szkoła Ćwiczeń


Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Oś priorytetowa II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji/ Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 218 587,71 zł. Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Brak wkładu własnego.

Lider projektu: Miasto Katowice

Realizatorzy:

  • Szkoła Podstawowa Nr 33 z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach;
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
  • Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach

    Partnerzy:
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Niepubliczna Placówka Doskonalenie Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

    Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice