21 maja 2019
Spotkanie Zespołu doradczego
Zespół doradczy ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie i ich rodzinom - 13 czerwca br.

​Uprzejmie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie Zespołu doradczego ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, które odbędzie się w czwartek 13 czerwca

br. w godz. od 13.00 do 14.30 (sala nr 315, przy ul. Młyńskiej 4).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie nam w terminie do dnia 6 czerwca br. dodatkowych propozycji tematów, które chcielibyście Państwo omówić/zaprezentować w trakcie posiedzenia ww. Zespołu. 

Z naszej strony w trakcie ww. spotkania przedstawione zostaną Państwu:

  • proces konsultacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok",
  • informacje dot. działań skierowanych do osób starszych, niepełnosprawnych
    i zaburzonych psychicznie oraz ich rodzin,
  • stan realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020" w 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • wnioski i pytania przedstawicieli organizacji.

Potwierdzenie przybycia na spotkanie prosimy przesłać w terminie do 6 czerwca br. na adres  e-mail: marta.bialowas@katowice.eu.

​​​​