Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności-old

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Marcin Krupa podpisali list intencyjny w sprawie budowy, wyposażenia oraz utrzymania Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz Centrum Nauki w Katowicach (poniżej treść listu).


Centrum Himalaizmu ma uświadamiać, jak wielkie osiągnięcia są już po stronie Polaków, ale również po stronie młodych zdobywców, którzy chcą wytyczać kolejne szlaki. Historia wspinaczek górskich, szerzona przez Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki ma pokazać młodym ludziom drogę do sukcesu opartą o wysiłek, hart ducha, dyscyplinę i bardzo ciężką pracę - mówił szef rządu o celach instytucji, która zajmie się popularyzowaniem wiedzy dotyczącej wypraw górskich oraz przedstawieniem historii Jerzego Kukuczki oraz śląskich himalaistów. Ma ono pokazywać, że chcemy zdobywać najwyższe szczyty w rozwoju Polski - powiedział premier dziękując inicjatorom przedsięwzięcia. Centrum Nauki to równe szanse w dostępie do nowoczesnej, pozaszkolnej edukacji dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz zapewni rozwój dla uczniów szczególnie uzdolnionychCentrum będzie kładło nacisk na nowoczesność. Będzie to instytucja, która przyciągnie młodych ludzi oraz przedsiębiorców - kontynuował premier Mateusz Morawiecki.


Dzisiaj wrzucamy szósty bieg w rozwoju Katowic. Nie będzie w tym cienia przesady gdy powiem, że to jedno z najważniejszych wydarzeń od czasu powstania Strefy Kultury w Katowicach - rozpoczął prezydent Katowic. - Utworzenie w Katowicach Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki oraz Centrum Nauki – zwiększą dostęp mieszkańców Katowic i całego woj. śląskiego do wyjątkowej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej, kulturalnej, naukowej i rekreacyjnej. Zależy nam na stworzeniu miejsc, które będą przyciągały całe rodziny – które będą mogły aktywnie spędzać czas - mówił prezydent Marcin Krupa, który dodał, że słowa Premiera Mateusza Morawieckiego traktujemy w Katowicach jako ważne zobowiązanie. - Nasza dotychczasowa, bardzo dobra współpraca pokazuje, że Pan Premier Mateusz Morawiecki dotrzymuje danego słowa – a z efektów współpracy rządu i samorządu korzystają mieszkańcy - ​dodał prezydent. Przykładowo w przyszłym roku zakończymy budowę 500 lokali w ramach Mieszkania Plus w Nikiszowcu. Z sukcesem współpracowaliśmy przy organizacji Szczytu Klimatycznego, dzięki któremu o Katowicach usłyszał cały świat. Dzięki zaangażowaniu środków rządowych wiosną oddaliśmy do użytku nowoczesną halę sportową. 


Grafiki przedstawiające szczegóły inwestycji:

plansza_CH_1.jpg

plansza_CH_2.jpg

plansza_CH_3.jpg

plansza_cN_1.jpg

plansza_cN_2.jpg

plansza_cN_3.jpg

plansza_timetable.jpg


Treść listu intencyjnego:

Mając na uwadze konieczność tworzenia i podtrzymywania partnerskich relacji pomiędzy administracją rządową a samorządem lokalnym, których zasadniczym celem jest wieloaspektowe podnoszenie jakości życia mieszkańców, Strony wyrażają chęć i wolę współpracy przy realizacji przedsięwzięć tj. budowy, wyposażenia i utrzymania: Centrum Himalaizm im. Jerzego Kukuczki oraz Centrum Nauki w Katowicach.

Strony niniejszego listu są przekonane, że utworzenie dwóch wymienionych instytucji przyczyni się do znaczącego zwiększenia dostępu mieszkańców Katowic i całego woj. śląskiego do oferty edukacyjnej, kulturalnej, naukowej i rekreacyjnej. Długofalowe korzyści płynące z realizacji wskazanych zadań w sposób znaczący wpłyną na wzmocnienie jakości kapitału ludzkiego regionu.

W kontekście opisanych zamierzeń inwestycyjnych Strony mają na uwadze zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, w szczególności dotyczące trzech inteligentnych wyodrębnionych specjalizacji - tj. energetyki, medycyny oraz ICT - tj. technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednocześnie Strony deklarują na każdym etapie prowadzonych działań uwzględnienie kontekstu regionalnego obejmującego m.in. aspekty architektoniczne, urbanistyczne, kulturowe i historyczne - ze szczególnym uwzględnieniem osoby wybitnego himalaisty, zdobywcy Korony Ziemi - Jerzego Kukuczki.

Niniejszy list intencyjny stanowi deklarację podjęcia kolejnych działań, a Strony deklarują, że wszelkie ustalenia mające na celu zdefiniowanie konkretnych zasad współpracy znajdą swoje odzwierciedlenie w osobnych porozumieniach dla każdej z inwestycji z osobna.

List intencyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej ze Stron.


Kategoria newsa

Priorytet aktualności

Sekcja

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Słowa kluczowe przedsiębiorstwa

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Typ zawartości: Aktualności wydarzenia
Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice