Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Internet Aktualności-old

Zarządzaj uprawnieniamiZarządzaj uprawnieniami

Tytuł

Obraz zestawienia

Zawartość strony

Firma IBM (NYSE: IBM) ogłosiła dzisiaj, że we współpracy  z Urzędem Miasta Katowice, firmami Samsung i Fujitsu Technology Solutions, Instytutem Badań Edukacyjnych uruchamiają program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH. Patronat honorowy nad programem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach o specjalności informatycznej, które oprócz zdobycia dyplomu ukończenia szkoły średniej, wymagają odpowiednich umiejętności, jednak niekoniecznie kilkuletnich studiów wyższych.

Pierwszą szkołę włączono do programu P-TECH w 2011 r. na Brooklynie w ramach współpracy Departamentu Edukacji Nowego Jorku, The City University w Nowym Jorku oraz IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony we współpracy z ponad 650 partnerami  biznesowymi w ponad 200 szkołach z 19 krajów.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach rozpocznie współpracę z IBM Polska, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe z Katowic z Fujitsu Technology Solutions, a Technikum  nr 1 „Szkoła na Leśnej" we Wronkach, w powiecie szamotulskim z Samsungiem. W kolejnych latach  P-TECH będzie rozwijać się w Polsce w odpowiedzi na duże zainteresowanie szkół, samorządów  i instytucji państwowych. W Europie, w tym roku P-TECH startuje również w szkołach w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i w Irlandii.

W Polsce w ostatnim kwartale 2018 r. bezrobocie wśród absolwentów szkół średnich zawodowych oraz policealnych, w ciągu roku po ukończeniu edukacji, wynosiło 26,5%[1]. Z drugiej strony, w sektorze nowych technologii w Polsce brakuje co najmniej 50 000 pracowników. Zapewnienie odpowiedniego kształcenia na tym poziomie może stanowić pomost pomiędzy technikum a rynkiem pracy lub kontynuowaniem nauki na studiach wyższych.

_MG_7471.JPG

- Kluczowe dla powodzenia planów objęcia przez Polskę pozycji technologicznego lidera są odpowiednie kompetencje po stronie całego społeczeństwa, zarówno pośród pracowników różnych sektorów, kadry naukowej, a przede wszystkim wśród młodych. Dlatego szczególnie cieszą takie inicjatywy jak ta, które są kierowane do młodzieży. I stąd też zaangażowanie Ministerstwa Cyfryzacji w ten projekt. Uzupełnia on liczne działania wzmacniające kompetencje cyfrowe, jakie podejmujemy w ministerstwie. To choćby takie projekty mojego resortu jak kluby Młodego Programisty, Centrum Mistrzostwa Informatycznego czy ogłoszony niedawno Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. Musimy pamiętać, że to młodzi ludzie decydować będą o pomyślności ekonomicznej kraju – mówi Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski.  

- P-TECH we współpracy z administracją publiczną i jednostkami naukowymi będzie pomocą dla uczniów szkół średnich w przystosowaniu się do nowych, dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy, wzmacniając rozwój innowacyjnej gospodarki w regionie i przygotowując absolwentów do odniesienia sukcesu w miejscu zatrudnienia – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

- W erze gospodarki cyfrowej i Przemysłu 4.0, ogromne znaczenie ma wykształcenie pracowników,  w tym osób, które dopiero trafiają na rynek pracy. Dlatego tak ważna jest odpowiednia jakość kształcenia i rozwijanie umiejętności oraz zachowań sprzyjających powstawaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Ważnym elementem jest współpraca z przedsiębiorstwami m.in. poprzez takie programy jak P-TECH. Uczniowie zdobywają doświadczenie i są dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu, nawet tuż po szkole – mówi Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

- Zawody związane z IT są uważane przez ekspertów za najbardziej perspektywiczne, będąc jednocześnie jednymi z najlepiej opłacanych. Biorąc pod uwagę prognozy, w przyszłości na całym świecie przyjdzie nam się zmierzyć z niedostateczną ilością osób wykształconych w tym kierunku. Program P-TECH jest tym samym adekwatną odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów IT, umożliwiając młodym osobom pozyskanie potrzebnej wiedzy i doświadczenia już na etapie szkoły średniej, a w przyszłości zdobycie stabilnej, dobrze płatnej i rozwojowej pracy. Inicjatywa ta, oprócz szeregu korzyści jakie ze sobą niesie jest również kolejnym przykładem udanej współpracy biznesu, nauki i samorządu - mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

- Dziś, w dobie gospodarki 4.0, zmiany na rynku pracy zachodzą tak szybko, że tylko dzięki ścisłej współpracy z biznesem szkoły branżowe mogą kształcić absolwentów, których kwalifikacje będą aktualne. Dlatego też mamy aspirację, aby programy nauczania wypracowane wraz z partnerami programu P-TECH pozwoliły na opisanie i włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ten sposób absolwenci programu zdobędą dodatkową przewagę konkurencyjną na rynku pracy, a ich kwalifikacje będą porównywalne na świecie dzięki odniesieniu do Polskiej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji – mówi Anna Wolska, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

- Program P-TECH pozwala dostosować program edukacyjny do zmieniających się trendów na rynku pracy i wymagań przedsiębiorstw. Dzięki współpracy ze szkołą mamy wpływ na program kształcenia. Z drugiej strony gwarantujemy zdobycie wiedzy i umiejętności – technologicznych i biznesowych, których często brakuje osobom wkraczającym na rynek pracy. Uczeń ma możliwość poznać środowisko pracy, na które składa się wiele aspektów, m.in. współpraca ze specjalistami firmy Samsung oraz praktyczne wykorzystanie naszych najnowszych rozwiązań technologicznych. Program P-Tech stanowi dla partnerów ogromne wyzwanie, ale jednocześnie pozwala na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest wzmocnienie potencjału ucznia i zwiększenie jego konkurencyjności na rynku pracy – mówi Olgierd Bałtaki, Dyrektor Personalny firmy Samsung Electronics Manufacturing Poland.

- Spektrum działalności Fujitsu w Polsce (Katowice, Łódź) jest bardzo szerokie. Planujemy w dalszym ciągu rozwijać każdą z naszych linii biznesowych. Najświeższy przykład to placówka katowicka - rok temu zaczynaliśmy od pierwszej linii wsparcia klienta w różnych językach obcych, zespołów Remote Infrastructure Management oraz Service Management. Obecnie w naszym biurze pracują specjaliści, inżynierowie, programiści, konsultanci, analitycy świadcząc serwisy o globalnym zasięgu. Chętnie angażujemy się w działania związane z kształceniem młodych ludzi i wspieranie ich w formowaniu swoich profesjonalnych ścieżek kariery. Program P-TECH jest bardzo wartościową inicjatywą wpisującą się w priorytety Fujitsu i stąd nasz aktywny udział - mówi Aleksandra Durzyńska-Prochowska, Dyrektor Operacyjny lokalizacji Katowice, Fujitsu.

_MG_7508.JPG

W ramach programu przez pięć lat nauki uczniowie zdobędą maturę oraz dyplom Technika Informatyka lub Technika Mechatronika, poszerzając wiedzę pod opieką swojego mentora  i zdobywając nowe umiejętności. Przykładowo uczniowie będą śledzić codzienną pracę swojego opiekuna (tzw. job shadowing), poznając od wewnątrz środowisko biznesowe, czy też uczestnicząc  w płatnych stażach.

P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firma partnerska we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarcza dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz w sektorze, w którym działa. Firma partnerska zobowiązuje się również wspierać absolwentów P-TECH w procesie wejścia na rynek pracy.[1] Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Q4 2018


Kategoria newsa

Priorytet aktualności

Sekcja

Data publikacji

Wygasa

Wyświetl w kalendarzu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Słowa kluczowe przedsiębiorstwa

Stan zatwierdzania Zatwierdzony

Załączniki

Typ zawartości: Aktualności wydarzenia
Utworzony o przez
Ostatnio zmodyfikowany: przez

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice