Aktualności:

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały Nr LX/1231/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas”obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej
 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej, z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej
Zapraszamy również do zapoznania się z zakończonymi działaniami dostępnymi TUTAJ


Więcej informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenia Planowania Przestrzennego

Studium - II edycja

Opracowania ekofizjograficzne