Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Wyłożenie miejscowego planu - rejon ulicy Milowickiej

Wyłożenie miejscowego planu - rejon ulicy Milowickiej

Od 1 do 23 grudnia 2022 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Milowickiej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z materiałami od 1 grudnia będzie można zapoznać się - kliknij TUTAJ oraz w trakcie dyżurów, które odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 20 w dzielnicy Dąbrówka Mała, przy ul. Strzelców Bytomskich 21B. Dyżury odbędą się:

- 6 grudnia 2022 r. w godz. 9.00-11.00;

- 7 i 19 grudnia 2022 r. w godz. 15.00-18.00.

Informacje na temat projektu planu będzie też można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 32/ 259 35 55.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4.

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 32/ 259 35 55 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do 12 grudnia 2022 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Jak zgłosić uwagę?


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 13 stycznia 2023 r.:

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 13 stycznia 2023 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu miejscowego planu.

skan ogłoszenia

rodo


plakat_milowicka1_A3.jpgsprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice