Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje uchwalenie planu rejon ulic Skargi i Wincklera

uchwalenie planu rejon ulic Skargi i Wincklera

Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr LVIII/1208/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera.


Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się również w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice.

Do pobrania:


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice