Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje plan miejscowy dla fragmentu Śródmieścia

plan miejscowy dla fragmentu Śródmieścia

Uwaga: przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu

Od 9 stycznia do 7 lutego 2023 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Śródmieścia Katowic dla części obejmującej Plac Wolności, ul. 3-go Maja i ul. Andrzeja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z materiałami od 9 stycznia będzie można zapoznać się - kliknij TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w dniach 10, 16, 18 i 20 stycznia 2023 r. w godz. od 12.00 do 14.00.

Dodatkowe terminy zapoznania się z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Katowice ustala się w dniach 12, 23 i 25 stycznia 2023 r. w godz. od 16.00 do 18.00.

Chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 31 24 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu, w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania.

Informacje na temat projektu planu będą udzielane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 pod nr telefonu (32) 259 31 24.


Uwaga: zmiana terminu dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godz. 17.00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach przy ul. Teatralna 17a.

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 31 24 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do  30 stycznia 2023 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.


Jak zgłosić uwagę?

Uwaga: przedłużony termin składania uwag

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 21 lutego 2023 r.:

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 21 lutego 2023 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu miejscowego planu.

skan ogłoszenia

skan ogłoszenia o przedłużeniu terminu

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice