Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje plan miejscowy obszar al. Górnośląskiej i Parku Kościuszki

plan miejscowy obszar al. Górnośląskiej i Parku Kościuszki


Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXVI/603/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania wniosków do planu miejscowego, które należy składać do 10 lutego 2021 r. :

w formie papierowej na adres:

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Urząd Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice

lub elektronicznie, za pośrednictwem platform ePUAP i SEKAP oraz poczty elektronicznej na adres: pu@katowice.eu.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy.

ogłoszenie

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice