Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje mpzp przy ul. Waxmana

mpzp przy ul. Waxmana


Od 29 listopada do 28 grudnia 2021 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Franza Waxmana w rejonie Trasy imienia Nikodema i Józefa Renców w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Materiały są dostępne TUTAJ


Informacje na temat projektu planu są udzielane pod nr telefonu 32 259 31 24 od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 13.30 z wyłączeniem 24.12.2021 r.  ​


We wskazanym okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w siedzibie Urzędu Miasta Katowice.  Ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 31 24 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu, w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania. 


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej tzw. on-line. Termin dyskusji ustalono na dzień 9 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 z orientacyjnym czasem trwania do godz. 18.

Link do spotkania - kliknij TUTAJ

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr (32) 259 31 24.


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 11 stycznia 2022 r.

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 11 stycznia 2022 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice