Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Projekt miejscowego planu - Katowicka, Góreckiego II

Projekt miejscowego planu - Katowicka, Góreckiego II

Od 26 stycznia do 23 lutego 2021 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 


Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMK -> TUTAJ Informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą pod numerem telefonu 32/ 259 35 56, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 13.00. 


Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie również w Urzędzie Miasta Katowice.
W celu zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego osoby zainteresowane wglądem do wyłożonych materiałów prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania - tel. 32/259 35 56 lub e-mail pu@katowice.eu.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się w formie teleinformatycznej 18 lutego 2021 r. o godz. 16.00.

Aby wziąć udział w dyskusji publicznej kliknij w link --> Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

Instrukcja udziału w dyskusji publicznej on-line dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr 32/ 259 35 56.
Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 9 marca 2021 r. :

- w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Rynek 13, 40-003 Katowice

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem platform ePUAP i SEKAP

- za pomocą poczty elektronicznej: na adres pu@katowice.eu

W korespondencji prosimy podać: imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedzibę).


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 9 marca 2021 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego opisanych powyżej.Do pobrania:


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice