Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje miejscowy plan Katowice Północ Eko-Miasto

miejscowy plan Katowice Północ Eko-Miasto


Od 30 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Szczegółowe informacje o rozwiązaniach projektu planu udzielane będą pod numerem telefonu (32) 400 42 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.
Z dokumentacją będzie można również zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w siedzibie Urzędu Miasta Katowice.

Ważne: Ze względu na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiedniego dystansu społecznego, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 35 52 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu,  w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania.

Materiały dostępne są kliknij TUTAJ


Dyskusja publiczna

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się w formie on-line 15 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00. 

Link do spotkanie będzie aktywny od 14 kwietnia. Aby wziąć udział w dyskusji kliknij TUTAJ [link]

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można także uzyskać pod nr telefonu (32) 259 35 52.


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 12 maja 2021 r.:

w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice ;

lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem platform ePUAP i SEKAP [kliknij TUTAJ] oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 12 maja 2021 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.


Do pobrania:

ogłoszenie

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice