Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje miejscowy plan Fitelberga

miejscowy plan Fitelberga

Od 29 kwietnia do 29 maja 2019 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w  rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w  Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 


Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie - za wyjątkiem 1 i 3 maja - w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, V piętro, pokój 504):

-w poniedziałki i wtorki w godz. 13.00-17.00

-w środy, czwartki i piątki w godz. 11.30-15.30


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 6 maja 2019 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Miasta Katowice (Młyńska 4, sala 4-5, parter) 


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 29 kwietnia 2019 r. będzie udostępniony TUTAJ


Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 12 czerwca 2019 r.


Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do  12 czerwca 2019 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.​


Do pobrania:

ogłoszenie

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice