Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje miejscowy plan Śródmieście

miejscowy plan Śródmieście

​Prezydent Miasta Katowice informuje o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXVIII/583/16 z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (zmienionej uchwałą nr XLI/959/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 października 2013 r.)

Podjęta uchwała dotyczy zmiany granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z obszaru opracowania została wyłączona  część kwartału zabudowy o powierzchni ok. 0,5 ha, położona w rejonie ulic Mariackiej i Warszawskiej.  Zmienione granice planu określone zostały w załączniku graficznym do uchwały nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w  siedzibie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13.


Ogłoszeniesprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice