Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Studium II edycja

Studium II edycja

​Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr VI/102/19  z dnia 28 marca 2019  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" - II edycja.


Zmiana „Studium…” – II edycja obejmuje obszary, na których planowane są ważne inwestycje miejskie, tereny  istotne z punktu widzenia możliwości rozwoju miasta oraz obszary mające szczególne znaczenie w przekształcaniu struktury przestrzennej Katowic. Ponadto w celu dostosowania ustaleń „Studium…” – II edycja do obowiązujących przepisów prawa zmiana obejmie również zapisy w zakresie górnictwa i lotnictwa dla obszaru całego miasta.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany „Studium…" – II edycja w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 marca 2020 r. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Katowice, Rynek 13,  40-003 Katowice.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


ogłoszenie

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice