Mieszkańców Brynowa - Części Wschodniej - Osiedla Zgrzebnioka zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5 oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem nr 427/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 września 2015 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze Jednostki Pomocniczej nr 5.


Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 22 września do 6 października 2015 r.

Formularze zgłoszenia opinii będą dostępne w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 8 przy ul. Brynowskiej 53a oraz do pobrania poniżej.

Wypełnione druki należy:

  • wrzucić do urny znajdującej się w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 53a
  • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
  • przesłać na adres konsultacje@katowice.euPliki do pobrania:

projekt Statutu

formularz zgłaszania opinii

plakat


Zakończono konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka.

6 października 2015 r. upłynął termin wnoszenia uwag do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów – Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka.

Do dokumentu nie wpłynęły uwagi mieszkańców Jednostki.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Raport

Zał. 1 - uchwała

Zał. 2 - zarządzenie

Zał. 3 - sprawozdanie