Prezydent Miasta Katowice informuje o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXVIII/585/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic" - część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w  siedzibie Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13 lub poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice​.


Do pobrania:

Ogłoszenie