Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

Zapraszamy mieszkańców Giszowca do udziału w konsultacjach społecznych projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec


Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 2064/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 maja 2014 r. Do udziału zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze w granicach określonych ulicami:

  • granica północna – biegnie południową krawędzią ul. 73 Pułku Piechoty, od miejsca gdzie ulicę tę przecina dukt leśny do przecięcia ul. Pszczyńskiej. Następnie wzdłuż linii kolejowej Muchowiec-Mysłowice do wiaduktu w rejonie ul. Szopienickiej. Dalej granica biegnie osią autostrady A4 i północną stroną ul. Mysłowickiej do granicy miasta z Mysłowicami.
granica wschodnia – pokrywa się z granicą miasta Mysłowice.
  • granica południowa – biegnie od wschodniej granicy miasta do rozwidlenia ul. Bielskiej, następnie lasem do przecięcia z linią kolejową i duktem leśnym do ul. 73 Pułku Piechoty.Uwagi do projektu Statutu można było zgłaszać w trakcie spotkania otwartego z mieszkańcami bezpośrednio do protokołu lub za pomocą formularza.

Spotkanie odbyło się 3 czerwca 2014 r. (wtorek) w godzinach 17.30 - 18.30 w Miejskim Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec" Plac pod Lipami 1


PLIKI DO POBRANIA:

Raport końcowy.pdf

Zarządzenie.pdf

Protokół.pdf

Sprawozdanie.pdf

projekt Statutu Giszowiec.pdf

plakat.pdf

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice