Zapraszamy mieszkańców Giszowca do udziału w konsultacjach społecznych projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec


Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 2064/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 maja 2014 r. Do udziału zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze w granicach określonych ulicami:

  • granica północna – biegnie południową krawędzią ul. 73 Pułku Piechoty, od miejsca gdzie ulicę tę przecina dukt leśny do przecięcia ul. Pszczyńskiej. Następnie wzdłuż linii kolejowej Muchowiec-Mysłowice do wiaduktu w rejonie ul. Szopienickiej. Dalej granica biegnie osią autostrady A4 i północną stroną ul. Mysłowickiej do granicy miasta z Mysłowicami.
granica wschodnia – pokrywa się z granicą miasta Mysłowice.
  • granica południowa – biegnie od wschodniej granicy miasta do rozwidlenia ul. Bielskiej, następnie lasem do przecięcia z linią kolejową i duktem leśnym do ul. 73 Pułku Piechoty.Uwagi do projektu Statutu można było zgłaszać w trakcie spotkania otwartego z mieszkańcami bezpośrednio do protokołu lub za pomocą formularza.

Spotkanie odbyło się 3 czerwca 2014 r. (wtorek) w godzinach 17.30 - 18.30 w Miejskim Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec" Plac pod Lipami 1


PLIKI DO POBRANIA:

Raport końcowy.pdf

Zarządzenie.pdf

Protokół.pdf

Sprawozdanie.pdf

projekt Statutu Giszowiec.pdf

plakat.pdf