Mieszkańców Dębu zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.

Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 83/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 lutego 2015 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze Jednostki Pomocniczej Dąb.

Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 23 lutego do 9 marca 2015 r. Formularze zgłoszenia opinii będą dostępne w filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Krzyżowej 1 oraz do pobrania poniżej.

Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu


Pliki do pobrania:

formularz zgłaszania opinii.docx

projekt Statutu JP nr 10 DĄB.pdf

plakat.pdf


Konsultacje społeczne zakończyły się 9 marca 2015 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb mieszkańcy Jednostki nie wnieśli uwag. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Raport

Sprawozdanie

Zarządzenie