Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb

Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb

Mieszkańców Dębu zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.

Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 83/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 lutego 2015 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze Jednostki Pomocniczej Dąb.

Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 23 lutego do 9 marca 2015 r. Formularze zgłoszenia opinii będą dostępne w filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Krzyżowej 1 oraz do pobrania poniżej.

Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu


Pliki do pobrania:

formularz zgłaszania opinii.docx

projekt Statutu JP nr 10 DĄB.pdf

plakat.pdf


Konsultacje społeczne zakończyły się 9 marca 2015 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb mieszkańcy Jednostki nie wnieśli uwag. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Raport

Sprawozdanie

Zarządzenie


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice