Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje społeczne dotyczące budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach

Konsultacje społeczne dotyczące budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach

Calendar
Title and navigation
<<<czerwiec 2024>>>
czerwiec 2024
PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567


Złap pociąg do sportu i pomóż nam zagospodarować teren dawnego boiska Kolejarz!


 


Zapraszamy mieszkańców Piotrowic, Ochojca i Ligoty do społecznej dyskusji na temat kształtu obiektu sportowego przy ul. Asnyka. Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1912/2013 z dn. 31.12.2013 r., z którym można zapoznać się tutaj.

26 lutego 2014 r. Prezydent Miasta Katowice przedłużył konsultacje budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach - z dokumentem można zapoznać się tutaj
 

Jak konsultacje będą wyglądały w praktyce? Oto krótki przewodnik:

KROK 1: spotkanie dedykowane przedstawicielom organizacji i klubów sportowych/ styczeń 2014

KROK 2: spotkanie dedykowane przedstawicielom Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 i nr 19 /styczeń 2014

KROK 3: wywiady pogłębione z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych / luty 2014

KROK 4: ankieta wśród mieszkańców Piotrowic, Ochojca i Ligoty / luty - marzec 2014

KROK 5: dyskusje w grupach mieszkańców, którzy wcześniej wypełnili ankietę / kwiecień 2014

KROK 6: spotkanie podsumowujące z mieszkańcami /kwiecień 2014


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji i broszurą informacyjną oraz do śledzenia Aktualności, gdzie na bieżąco będą się pojawiać informacje dotyczace poszczególnych etapów konsultacji.


 

 Kalendarium wydarzeń


23 kwietnia 2014 r.

23 kwietnia br. w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne w spr. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. Spotkanie miało charakter otwarty i zostało zorganizowane dla wszystkich mieszkańców Ligoty, Piotrowic i Ochojca zainteresowanych przyszłością byłego stadionu „Kolejarz.”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele rad jednostek pomocniczych, klubów sportowych oraz środowiska osób niepełnosprawnych – biorący udział w poprzednich etapach konsultacji. Łącznie w spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób.
W pierwszej części spotkania moderator przedstawił efekty dotychczasowych działań. Zostały zatem omówione uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań dedykowanych – RJP i klubów sportowych, wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 404 mieszkańców dzielnic oraz efekty prac warsztatowych – jakie miały miejsce w dniu 5 kwietnia br. w Gimnazjum nr 20. Na podstawie przekazanych informacji mieszkańcy pracując w pięciu grupach mieli za zadanie sformułować maksymalnie 5 najistotniejszych – ich zadaniem - założeń dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu.
Następnie reprezentanci grup przedstawiali na forum postulaty. Pod koniec spotkania wszyscy mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje poparcie dla najważniejszych ich zdaniem propozycji. W ten oto sposób proces konsultacyjny został oficjalnie zamknięty.
Z chwilą przekazania przez moderatorów wniosków ze spotkania, w Urzędzie Miasta Katowice powstanie końcowy raport pokonsultacyjny. Następnie wnioski pokonsultacyjne zostaną przekazane wydziałom Urzędu Miasta do analizy merytorycznej, w wyniku której zostaną sformułowane wytyczne niezbędne do opracowania koncepcji dla kompleksu sportowego.5 kwietnia 2014 r.

W sobotę 5 kwietnia w Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160 odbyły się warsztaty projektowe, w których udział wzięli chętni mieszkańcy Ochojca, Piotrowic i Ligoty. Uczestnicy warsztatów rekrutowani byli w czasie badania ankietowego przeprowadzanego w dzielnicach.
Warsztaty rozpoczęły się krótkim wprowadzeniem przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides na temat konsultacji oraz opisem projektu współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach którego konsultacje są prowadzone.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice, który w formie prezentacji przedstawił pokrótce przebieg dotychczasowych etapów prowadzonych konsultacji oraz zaprezentował wyniki badania ankietowego.
Po zakończeniu prezentacji głos zabrał moderator, który poinformował o formie prowadzenia warsztatów, a następnie mieszkańcy przeszli do sali warsztatowej.
Praca w grupie polegała na wypracowaniu wspólnego stanowiska w zakresie sposobu zagospodarowania wskazanego terenu. Do dyspozycji mieszkańcy mieli ortofotomapy, mapy zasadnicze i mapy z analizą własnościową. W trakcie prac poruszony został problem połączenia drogowego w przedmiotowym rejonie oraz kwestia połączenia stadionu przy ul. Asnyka i jego otoczenia z Parkiem Zadole.   luty - marzec 2014 r.

Od 12 lutego do 16 marca 2014 r. w Piotrowicach, Ochojcu i Ligocie były przeprowadzane badania ankietowe w ramach konsultacji społecznych dotyczących budowy komplesku sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. Badaniem objęto grupę 404 mieszkańców reprezentujących 7 grup wiekowych. Celem przeprowadzonego badania była diagnoza społeczna dot. preferencji i oczekiwań wobec zagospodarowania terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe oraz rekrutacja do uczestnictwa w warsztatach projektowych. Dobór próby badawczej miał charakter celowy. Podstawowym założeniem decydującym o wyborze respondenta był fakt jego zamieszkania w jednym z obwodów wyborczych, zlokalizowanych na terenie dzielnic. Zadaniem ankietera było przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z odpowiednią liczbą kobiet i mężczyzn, przynależących do konkretnych grup wiekowych. Ponadto z uwagi na fakt, że w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego terenu, zlokalizowane są liczne budynki mieszalne, liczba respondentów, zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, została dodatkowo potrojona. Zastosowanie takiej metodologii doboru próby miało na celu dokonanie trafnej, wiarygodnej badawczo identyfikacji potrzeb zróżnicowanych wiekowo mieszkańców z całego obszaru konsultacyjnego.

 

luty 2014 r.

W miesiącu lutym pracownicy Biura Prasowego zasięgali opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, których cele statutowe uwzględniają prowadzenie działań na rzecz popularyzowania i wspomagania sportu osób niepełnosprawnych, w zakresie objętym tematem konsultacji. Poprosiliśmy uczestniczących w wywiadzie o ocenę dotychczas realizowanych działań na terenie miasta Katowice związanych z prowadzeniem zajęć, treningów oraz organizacją wydarzeń sportowych. Zdiagnozowano również potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych związane z aktywnością sportowo – rekreacyjną tej grupy oraz zapytano o oczekiwania wobec kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.

30 stycznia 2014 r.

 

30 stycznia 2014 r. miały miejsce pierwsze spotkania dedykowane w ramach konsultacji społecznych dot. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Na pierwsze spotkanie Urząd Miasta zaprosił radnych z Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki oraz nr 19 Piotrowice – Ochojec. Podczas spotkania rozmawiano o bieżącym użytkowaniu przez mieszkańców przestrzeni przy ul. Asnyka oraz o możliwościach zagospodarowania tego obszaru w przyszłości. Ważnym wątkiem poruszanym przez Radnych było zabezpieczenie terenu boiska i okolic do czasu realizacji planowanej inwestycji.
 
Następne spotkanie było dedykowane organizacjom i klubom sportowym z Katowic, które użytkują teren dawnego boiska Kolejarz albo wyraziły chęć korzystania z niego we wcześniejszej korespondencji z Urzędem. W sumie zaproszono przedstawicieli 17 klubów i organizacji, z czego pozytywnie na zaproszenie Urzędu zareagowało 7. Podczas spotkania zaproszeni goście przedstawiali  swoje zapotrzebowanie odnośnie infrastruktury sportowej pod kątem uprawianej przez klub / organizację dyscypliny. Dyskutowano również nad zwiększeniem aktywności fizycznej różnych grup wiekowych w kontekście możliwości zagospodarowania obszaru przy ul. Asnyka. Wszystkie zebrane podczas spotkania informacje zostaną przedstawione mieszkańcom na warsztatach.

IMG_0264.JPG
IMG_0272.JPG

  


 

 
Konsultacje społeczne dot. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka
w Katowicach są realizowane w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


loga UE.png

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice