Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje społeczne dotyczące budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach

Konsultacje społeczne dotyczące budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach

Calendar
Title and navigation
<<<grudzień 2021>>>
grudzień 2021
PWŚCPSN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789


Złap pociąg do sportu i pomóż nam zagospodarować teren dawnego boiska Kolejarz!


 


Zapraszamy mieszkańców Piotrowic, Ochojca i Ligoty do społecznej dyskusji na temat kształtu obiektu sportowego przy ul. Asnyka. Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1912/2013 z dn. 31.12.2013 r., z którym można zapoznać się tutaj.

26 lutego 2014 r. Prezydent Miasta Katowice przedłużył konsultacje budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach - z dokumentem można zapoznać się tutaj
 

Jak konsultacje będą wyglądały w praktyce? Oto krótki przewodnik:

KROK 1: spotkanie dedykowane przedstawicielom organizacji i klubów sportowych/ styczeń 2014

KROK 2: spotkanie dedykowane przedstawicielom Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 i nr 19 /styczeń 2014

KROK 3: wywiady pogłębione z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych / luty 2014

KROK 4: ankieta wśród mieszkańców Piotrowic, Ochojca i Ligoty / luty - marzec 2014

KROK 5: dyskusje w grupach mieszkańców, którzy wcześniej wypełnili ankietę / kwiecień 2014

KROK 6: spotkanie podsumowujące z mieszkańcami /kwiecień 2014


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji i broszurą informacyjną oraz do śledzenia Aktualności, gdzie na bieżąco będą się pojawiać informacje dotyczace poszczególnych etapów konsultacji.


 

 Kalendarium wydarzeń


23 kwietnia 2014 r.

23 kwietnia br. w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne w spr. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. Spotkanie miało charakter otwarty i zostało zorganizowane dla wszystkich mieszkańców Ligoty, Piotrowic i Ochojca zainteresowanych przyszłością byłego stadionu „Kolejarz.”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele rad jednostek pomocniczych, klubów sportowych oraz środowiska osób niepełnosprawnych – biorący udział w poprzednich etapach konsultacji. Łącznie w spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób.
W pierwszej części spotkania moderator przedstawił efekty dotychczasowych działań. Zostały zatem omówione uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań dedykowanych – RJP i klubów sportowych, wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 404 mieszkańców dzielnic oraz efekty prac warsztatowych – jakie miały miejsce w dniu 5 kwietnia br. w Gimnazjum nr 20. Na podstawie przekazanych informacji mieszkańcy pracując w pięciu grupach mieli za zadanie sformułować maksymalnie 5 najistotniejszych – ich zadaniem - założeń dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu.
Następnie reprezentanci grup przedstawiali na forum postulaty. Pod koniec spotkania wszyscy mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje poparcie dla najważniejszych ich zdaniem propozycji. W ten oto sposób proces konsultacyjny został oficjalnie zamknięty.
Z chwilą przekazania przez moderatorów wniosków ze spotkania, w Urzędzie Miasta Katowice powstanie końcowy raport pokonsultacyjny. Następnie wnioski pokonsultacyjne zostaną przekazane wydziałom Urzędu Miasta do analizy merytorycznej, w wyniku której zostaną sformułowane wytyczne niezbędne do opracowania koncepcji dla kompleksu sportowego.5 kwietnia 2014 r.

W sobotę 5 kwietnia w Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160 odbyły się warsztaty projektowe, w których udział wzięli chętni mieszkańcy Ochojca, Piotrowic i Ligoty. Uczestnicy warsztatów rekrutowani byli w czasie badania ankietowego przeprowadzanego w dzielnicach.
Warsztaty rozpoczęły się krótkim wprowadzeniem przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides na temat konsultacji oraz opisem projektu współfinansowanego ze środków europejskich, w ramach którego konsultacje są prowadzone.
Następnie głos zabrał przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice, który w formie prezentacji przedstawił pokrótce przebieg dotychczasowych etapów prowadzonych konsultacji oraz zaprezentował wyniki badania ankietowego.
Po zakończeniu prezentacji głos zabrał moderator, który poinformował o formie prowadzenia warsztatów, a następnie mieszkańcy przeszli do sali warsztatowej.
Praca w grupie polegała na wypracowaniu wspólnego stanowiska w zakresie sposobu zagospodarowania wskazanego terenu. Do dyspozycji mieszkańcy mieli ortofotomapy, mapy zasadnicze i mapy z analizą własnościową. W trakcie prac poruszony został problem połączenia drogowego w przedmiotowym rejonie oraz kwestia połączenia stadionu przy ul. Asnyka i jego otoczenia z Parkiem Zadole.   luty - marzec 2014 r.

Od 12 lutego do 16 marca 2014 r. w Piotrowicach, Ochojcu i Ligocie były przeprowadzane badania ankietowe w ramach konsultacji społecznych dotyczących budowy komplesku sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. Badaniem objęto grupę 404 mieszkańców reprezentujących 7 grup wiekowych. Celem przeprowadzonego badania była diagnoza społeczna dot. preferencji i oczekiwań wobec zagospodarowania terenu pod usługi rekreacyjno – sportowe oraz rekrutacja do uczestnictwa w warsztatach projektowych. Dobór próby badawczej miał charakter celowy. Podstawowym założeniem decydującym o wyborze respondenta był fakt jego zamieszkania w jednym z obwodów wyborczych, zlokalizowanych na terenie dzielnic. Zadaniem ankietera było przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z odpowiednią liczbą kobiet i mężczyzn, przynależących do konkretnych grup wiekowych. Ponadto z uwagi na fakt, że w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego terenu, zlokalizowane są liczne budynki mieszalne, liczba respondentów, zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, została dodatkowo potrojona. Zastosowanie takiej metodologii doboru próby miało na celu dokonanie trafnej, wiarygodnej badawczo identyfikacji potrzeb zróżnicowanych wiekowo mieszkańców z całego obszaru konsultacyjnego.

 

luty 2014 r.

W miesiącu lutym pracownicy Biura Prasowego zasięgali opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, których cele statutowe uwzględniają prowadzenie działań na rzecz popularyzowania i wspomagania sportu osób niepełnosprawnych, w zakresie objętym tematem konsultacji. Poprosiliśmy uczestniczących w wywiadzie o ocenę dotychczas realizowanych działań na terenie miasta Katowice związanych z prowadzeniem zajęć, treningów oraz organizacją wydarzeń sportowych. Zdiagnozowano również potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych związane z aktywnością sportowo – rekreacyjną tej grupy oraz zapytano o oczekiwania wobec kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.

30 stycznia 2014 r.

 

30 stycznia 2014 r. miały miejsce pierwsze spotkania dedykowane w ramach konsultacji społecznych dot. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Na pierwsze spotkanie Urząd Miasta zaprosił radnych z Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki oraz nr 19 Piotrowice – Ochojec. Podczas spotkania rozmawiano o bieżącym użytkowaniu przez mieszkańców przestrzeni przy ul. Asnyka oraz o możliwościach zagospodarowania tego obszaru w przyszłości. Ważnym wątkiem poruszanym przez Radnych było zabezpieczenie terenu boiska i okolic do czasu realizacji planowanej inwestycji.
 
Następne spotkanie było dedykowane organizacjom i klubom sportowym z Katowic, które użytkują teren dawnego boiska Kolejarz albo wyraziły chęć korzystania z niego we wcześniejszej korespondencji z Urzędem. W sumie zaproszono przedstawicieli 17 klubów i organizacji, z czego pozytywnie na zaproszenie Urzędu zareagowało 7. Podczas spotkania zaproszeni goście przedstawiali  swoje zapotrzebowanie odnośnie infrastruktury sportowej pod kątem uprawianej przez klub / organizację dyscypliny. Dyskutowano również nad zwiększeniem aktywności fizycznej różnych grup wiekowych w kontekście możliwości zagospodarowania obszaru przy ul. Asnyka. Wszystkie zebrane podczas spotkania informacje zostaną przedstawione mieszkańcom na warsztatach.

IMG_0264.JPG
IMG_0272.JPG

  


 

 
Konsultacje społeczne dot. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka
w Katowicach są realizowane w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


loga UE.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice