Mieszkańców Zawodzia zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 3  Zawodzie oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.

Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 125/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 marca 2015 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze Jednostki Pomocniczej Zawodzie.

Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 1 do 17 kwietnia 2015 r. Formularze zgłoszenia opinii będą dostępne w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 24 przy ul. Roździeńskiego 88 A i nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 13 oraz do pobrania poniżej.

Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach nr 24 przy ul. Roździeńskiego 88 A i nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 13

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu


Pliki do pobrania:

projekt Statutu

formularz zgłaszania opinii

plakat

Konsultacje społeczne zakończyły się 17 kwietnia 2015 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie mieszkańcy Jednostki nie wnieśli uwag. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Raport

Sprawozdanie

Zarządzenie