Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje Statutu Zawodzie

Konsultacje Statutu Zawodzie

Mieszkańców Zawodzia zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 3  Zawodzie oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.

Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 125/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 marca 2015 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze Jednostki Pomocniczej Zawodzie.

Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 1 do 17 kwietnia 2015 r. Formularze zgłoszenia opinii będą dostępne w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 24 przy ul. Roździeńskiego 88 A i nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 13 oraz do pobrania poniżej.

Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach nr 24 przy ul. Roździeńskiego 88 A i nr 31 przy ul. Marcinkowskiego 13

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu


Pliki do pobrania:

projekt Statutu

formularz zgłaszania opinii

plakat

Konsultacje społeczne zakończyły się 17 kwietnia 2015 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie mieszkańcy Jednostki nie wnieśli uwag. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Raport

Sprawozdanie

Zarządzenie


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice