Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.



Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 168/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze Jednostki Pomocniczej Osiedle Tysiąclecia.


Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 4 do 18 maja 2015 r.

Formularze zgłoszenia opinii będą dostępne w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 14 przy ul. Piastów 20 i nr 25 przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz do pobrania poniżej.

Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach nr 14 przy ul. Piastów 20 i nr 25 przy ul. Bolesława Chrobrego 2

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu



Pliki do pobrania:

projekt Statutu

formularz zgłaszania opinii

plakat


Konsultacje społeczne zakończyły się 18 maja 2015 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 9 mieszkańcy Jednostki wnieśli 3 uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Raport

Załącznik nr 1 - uchwała nr VII/131/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 - zarządzenie nr 168/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 3 - sprawozdanie z wyników konsultacji